Hij is zo wijs als Salomo's kat.

Hij denkt alles het beste te weten.


Trefwoorden

kat wijs salomos

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden