Een schoon liedeken mag men drij keren zingen.

Iets dat goed of mooi is mag men vaker zeggen.


Trefwoorden

men schoon keren zingen liedeken drij

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden