Een schoon liedeken mag men drij keren zingen.

Iets dat goed of mooi is mag men vaker zeggen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden