Elk meent zijn uil een valk te zijn.

Iedereen vindt zijn eigen werk / kind het best.