Elk meent zijn uil een valk te zijn.

Iedereen vindt zijn eigen werk / kind het best.


Trefwoorden

uil meent valk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden