Het dunkt elke uil dat zijn jong een valke is.

Iedereen vindt zijn eigen werk / kind het best.

Moderne variant Elke uil vindt zijn jong een valk.
Spreekwoorden met soortgelijke betekenis
Thema

Deze website gebruikt cookies.