Jong een hoer oud onder de preekstoel.

Wie in zijn jonge jaren losbandig leeft komt vaak tot inkeer als hij oud is.


Trefwoorden

onder oud jong preekstoel hoer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden