Men moet de boom buigen als hij jong is.

Je moet kinderen vanaf het begin goed opvoeden.


Trefwoorden

men boom moeten buigen jong

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden