Zich de Mammon buigen.

Geld hoger waarderen dan God.


Trefwoorden

buigen mammon

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden