Die jong spaart lijdt oud geen gebrek.

Als je al vroeg begint met sparen zul je op latere leeftijd geen armoe lijden.


Trefwoorden

gebrek oud jong spaart

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden