Hij zit met zijn gat naar de preekstoel.

Hij heeft iemand de rug toegekeerd.


Trefwoorden

gat preekstoel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden