Er blijft te veel aan de strijkstok hangen.

Er zijn teveel mensen die onterecht geld krijgen.


Trefwoorden

veel hangen strijkstok

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden