Er zijn daar Joden en Jodengenoten.

Er zijn daar mensen van verschillend pluimage.