Twee joden weten wel wat een bril kost.

We hoeven elkaar niets wijs te maken.


Trefwoorden

weten kost twee bril joden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden