Ergens de vruchten van plukken.

Van iets waarvoor je een tijdlang hebt gewerkt het voordeel krijgen.


Trefwoorden

ergens vruchten plukken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden