Geduld overwint alles.

Als je maar genoeg geduld hebt komt uiteindelijk alles goed.


Trefwoorden

geduld

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden