Geduld is lijdens troost.

Als je maar genoeg geduld hebt komt uiteindelijk alles goed.


Trefwoorden

geduld lijdens troost

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden