Gekken grijzen niet.

Grijs haar is een teken van wijsheid.


Trefwoorden

gekken grijzen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden