Gekken grijzen niet.

Grijs haar is een teken van wijsheid.