Wat de heren wijzen moeten de gekken prijzen.

Wat de leiding zegt moet worden uitgevoerd.


Trefwoorden

moeten prijzen gekken heren wijzen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden