Gelijke monniken gelijke kappen.

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.