Gelijke monniken gelijke kappen.

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.


Trefwoorden

monniken kappen gelijke

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden