Hij moet het anker kappen.

Hij moet zich uit de voeten maken.


Trefwoorden

kappen anker moeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden