Van zijn neus een anker maken.

Op zijn gezicht vallen.


Trefwoorden

maken anker neus

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden