Het werk wordt afgeroffeld.

Het werk wordt snel en zonder aandacht afgemaakt.


Trefwoorden

afroffelen werk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden