Iemand afroffelen.

Iemand een standje geven voor slecht werk.


Trefwoorden

afroffelen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden