Hij bezit niets ter wereld.

Hij is arm.


Trefwoorden

wereld bezit niets

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden