Hij gaat te werk volgens de wet en de profeten.

Hij doet precies wat er van hem wordt verlangd.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.