Hij gaat te werk volgens de wet en de profeten.

Hij doet precies wat er van hem wordt verlangd.

Deze website gebruikt cookies.