Hij gaat te werk volgens de wet en de profeten.

Hij doet precies wat er van hem wordt verlangd.


Trefwoorden

werk wet volgens profeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden