Hij heeft Mozes en de profeten.

Hij heeft veel geld.