Hij heeft Mozes en de profeten.

Hij heeft veel geld.


Trefwoorden

mozes profeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden