Mozes zal Aäron niet met het volk laten begaan.

De wereldlijke macht zal er voor zorgen dat de kerk het niet voor het zeggen krijgt.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.