Mozes zal Aäron niet met het volk laten begaan.

De wereldlijke macht zal er voor zorgen dat de kerk het niet voor het zeggen krijgt.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden