De riemen laten vallen.

De hoop opgeven.


Trefwoorden

vallen laten riemen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden