Het is goed riemen snijden van andermans leer.

Het is makkelijk om kwistig om te gaan met geld of goederen die voor een ander bedoeld zijn.


Trefwoorden

goed andermans snijden riemen leer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden