Het is goed riemen snijden van andermans leer.

Het is makkelijk om kwistig om te gaan met geld of goederen die voor een ander bedoeld zijn.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden