De natuur gaat boven de leer.

Ook al weet je dat iets niet goed is toch laat je je door de natuurlijke driften vaak verleiden.


Trefwoorden

boven leer natuur

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden