Als de wijn zinkt zwemmen de woorden boven.

Dronken mensen zeggen dingen die ze niet zouden zeggen als ze nuchter waren.


Trefwoorden

boven woorden zinken zwemmen wijn

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden