Boven zijn stand leven.

Hij leeft met meer weelde en luxe dan hij zich veroorloven kan.


Trefwoorden

leven boven stand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden