Een leven als een luis op een zeer hoofd.

Een gemakkelijk en comfortabel leven.


Trefwoorden

leven hoofd luis zeer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden