Dat is zijn lust en zijn leven.

Daar leeft hij voor; dat vindt hij bijzonder leuk om te doen.


Trefwoorden

leven lust

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.