Het was of hem een luis over de lever liep.

Hij werd heel driftig.


Trefwoorden

was over lopen luis lever

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden