Iets in stand houden.

Iets voor later intact laten.


Trefwoorden

houden stand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden