Een klein schip doet een groot schip zinken.

Door een klein foutje kan een grote catastrofe ontstaan.


Trefwoorden

doet groot schip klein zinken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden