Des vorsten hand Is zo groot als het land.

Vorsten hebben veel macht.


Trefwoorden

land groot hand vorsten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden