Dat is een grote parade maar een klein garnizoen.

Dat lijkt heel wat maar stelt weinig voor.


Trefwoorden

grote klein parade garnizoen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden