Een goed woordeken breekt grote gramschap.

Door vriendelijk te zijn krijg je ook vaak een vriendelijke reactie terug.


Trefwoorden

goed grote breken woordeken gramschap

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden