De grote vissen eten de kleine.

De machtigen pakken de laatste resten af van de armen.


Trefwoorden

eten kleine grote vissen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden