Als dat ei breekt zal het stinken.

Als die vriendschap wordt verbroken zullen er vele verwijten gemaakt worden.


Trefwoorden

ei stinken breken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden