Als dat ei breekt zal het stinken.

Als die vriendschap wordt verbroken zullen er vele verwijten gemaakt worden.

Deze website gebruikt cookies.