Een kus zonder baard is een ei zonder zout.

Een jongen moet ouder zijn dan het meisje dat hij liefkoost.


Trefwoorden

zonder baard kus ei zout

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden