Als het schip zinkt dan zinkt ook de lading.

Als de kostwinner overlijdt dan zijn er ook geen inkomsten meer.

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Spreekwoorden met ook

Spreekwoorden met schip

Spreekwoorden met zinken

Spreekwoorden met lading

Deze website gebruikt cookies.