Als het schip zinkt dan zinkt ook de lading.

Als de kostwinner overlijdt dan zijn er ook geen inkomsten meer.


Trefwoorden

ook schip zinken lading

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden