De regen komt met bakken uit de hemel vallen.

Het stortregent.


Trefwoorden

vallen bakken hemel regen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden