Daar gaan klappen vallen.

Daar gaat gevochten worden.


Trefwoorden

vallen gaan klappen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden