Daarvan gaan er twaalf in een dozijn.

Dat is iets heel gewoons.


Trefwoorden

gaan dozijn twaalf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden