De man die de klappen krijgt.

De man die moet boeten voor andermans daden.


Trefwoorden

man klappen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.