Waar klappen goed is is zwijgen beter.

Soms is het beter om niet te zeggen wat je weet.


Trefwoorden

goed beter zwijgen klappen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden