Beter duur als niet te koop.

Het is vervelender als iets niet te krijgen is dan als iets veel kost.


Trefwoorden

beter duur koop

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden