Beter arm met ere dan rijk met schande.

Je hoeft je niet te schamen als je eerlijk bent ongeacht of je nu arm of rijk bent.


Trefwoorden

arm schande beter rijk ere

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden